PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
PONIEDZIAŁEK7:30 – 11:00
WTOREK7:30 – 11:00
ŚRODA7:30 – 11:00
CZWARTEK7:30 – 11:00
PIĄTEK13:00 – 18:00
SOBOTA7:00 – 14:00
 1. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców gminy/właścicieli/użytkowników nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjne położonych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski zebranych wyłącznie selektywnie w tym:
 1. papier i tektura – takie jak: gazety, czasopisma, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
 2. plastik, tworzywa sztuczne – takie jak: puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), wielomateriałowe kartony po sokach i mleku, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 3. metale – takie jak: puszki po napojach konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, gwoździe, śruby), aluminium, kapsle, nakrętki od słoików, garnki, blachy do pieczenia
 4. szkło – takie jak: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Przed oddaniem opakowań do PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz je zgnieść.

 1. odpady ulegające biodegradacji –odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie i ścinki żywopłotów,
 2. Odpady niebezpieczne:
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/ – np. monitory, telewizory, laptopy, notebooki, urządzenie elektryczne z wyświetlaczem LCD, drukarki itp., pralki, lodówki, mikrofalówki, aparaty fotograficzne, tostery, telefony komórkowe, opiekacze odkurzacze, żelazka, itp
 • lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne,
 • urządzenie zawierające freony np. chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon
 • chemikalia, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 1. rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, odczynniki fotograficzne, kwasy, alkalia
 2. odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
 3. aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
 4. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np. środki ochrony roślin
 5. baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów
 6. zużyte kartridże i tonery
 7. przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 8. przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek
 1. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 2. odpady wielkogabarytowe (meble, z metalu) – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły, szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace, walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka, drzwi i okna bez szyb; grzejniki, felgi, wanny żeliwne
 3. opakowania z metali np. opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych
 4. drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych
 5. odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.)

Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt.

Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami.Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki.

 1. zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych,
 2. magnetyczne i optyczne nośniki informacji np. płytki CD, DVD
 3. tekstylia i odzież
 4. popiół
 5. inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny
 1. Ustala się limit ilości odpadów dostarczanych do PSZOK:
 • budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne (w tym gruzu) w ilości 1.500 kg z jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy,
 • zużytych opon samochodów osobowych w ilości 4 szt. na nieruchomość na rok
 • odpadów zielonych, które przyjmowane są w workach foliowych w ilości 3 worków o pojemności 120 l na miesiąc z gospodarstwa domowego.
 1. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:
 1. zmieszane odpady komunalne
 2. odpady zawierające azbest
 3. papa, smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki
 4. styropian budowalny
 5. części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, fotele, itp.)
 6. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 7. niekompletny sprzęt RTV/AGD
 8. sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe
 9. zmieszane odpady budowlane
 10. odpady zielone przegniłe, będące w stanie rozkładu, płynne odpady kuchenne
 11. odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 12. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (bez etykiet), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego,
 13. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
 14. wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z działalności rolniczej)
 15. odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska

Przed przyjazdem należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych.

Skip to content