Pytania do Wójta z dnia 18 września 2020 r.

Treść wiadomości pytania do Wójta:
Witam mam pytanie odnośnie działki … .Jestem zainteresowana kupnem tej działki ,ale zależy mi aby dowiedzieć się czy będąc jej właścicielem dostanę wszystkie pozwolenia na budowę, czy nie ma na działce jakiś przeciwwskazań, czy w planie zagospodarowania jest wytyczony wjazd na działkę albo możliwość zrobienia samemu, oraz czy są jakieś wytyczne jeśli chodzi o rodzaj budowy tzn. parterowy lub piętrowy. Proszę o odpowiedź. pozdrawiam

Treść odpowiedzi:

W związku z pytaniem informujemy, że na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski od 2013 r. obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszelkie informacje dotyczące działek można sprawdzić na stronie internetowej gminy w zakładce System Informacji Przestrzennej – http://www.rzepiennik.ipmap.pl/ .W zakładce dostępne są mapy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z dokumentacją tekstową.

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można w Urzędzie Gminy otrzymać wypis i wyrys dla wybranej działki lub działek.

Ponadto szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. 14 65 35 529.

Skip to content