Pytanie do Wójta zadane dnia 09.08.2020 r.

Treść wiadomości:

Dzień dobry. Chciałbym zapytać czy istnieje możliwość otrzymania dotacji na remont drewnianego domu. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy, dziękuję za pytanie skierowane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informuję Pana, iż Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie posiada programu dofinansowania remontów domów, również drewnianych. Jednak istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze” na termomodernizację budynku mieszkalnego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe źródło ciepła, które spełnia wymagania techniczne określone w programie, natomiast w przypadku gdy wnioskodawca posiada już zamontowane w budynku źródła ciepła, które spełniają wymagania techniczne określone w programie, warunkiem dodatkowym uzyskania dofinansowania jest uzyskanie do końca 31 grudnia 2013 r. pozwolenia na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku. Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Ocieplenie przegród budowlanych – kosztami kwalifikowany są: Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.
  • Stolarka okienna – kosztami kwalifikowany są: Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi.
  • Stolarka drzwiowa – kosztami kwalifikowanymi są: Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu priorytetowego „Czyste powietrze” można uzyskać na stronie Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/) oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu w zakładce Czyste Powietrze (https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/) lub w Urzędzie Gminy.

Do kosztów kwalifikowanych nie są zaliczane wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego np. z eternitu na blachodachówkę. Jednak istnieje możliwość odbioru eternitu w ramach realizowanego przez Gminę projektu na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1, tel. 14 65 35 532 / kom. 510 802 933.

Skip to content