Pytanie do Wójta zadane dnia 14.12.2016r. przez Radosława Rąpała

Treść pytania:

Witam. Czy przy tworzeniu kanałów wodociągów będą prowadzone kable światłowodowe ? W mojej opinii wyszłoby to dobrze dla gminy. Będą to niskie koszty wprowadzając kable od razu a myślę że jest to technologia przyszłości którą trzeba będzie wprowadzić w najbliższej dekadzie.

Odpowiedź:

Panie Radosławie, dziękuje za zadane pytanie i zainteresowanie tematem.
Pańska uwaga  jest jak najbardziej słuszna. Rad byłbym gdyby podczas wykopów prowadzonych przy budowie sieci wodnokanalizacyjnej zbudowana została sieć światłowodowa służąca mieszkańcom, a która jak Pan słusznie zauważa jest technologią przyszłości. Niestety (nad czym ubolewam) rurociąg kablowy nie zostanie położony podczas prac ziemnych związanych z budową kanalizacji. Powodów jest kilka i dotyczą one głównie finansów. Głównym z nich jest fakt, że  projekt ten generowałby niewielkie dochody, które jednak znacznie zmniejszyłoby dotację jaką otrzymała spółka „Dorzecze Białej” w ramach której, budujemy infrastrukturę wodnokanalizacyjną. W związku z powyższym koszty  musiałaby ponosić gmina lub mieszkańcy we własnym zakresie. Gmina niestety nie dysponuje takimi środkami, poza tym, taką sieć należy odpowiednio zaprojektować, by wykonana została zgodnie z obowiązującymi normami (normy dla budowy sieci wodnokanalizacyjnej różnią się od norm budowy sieci teleinformatycznej). Kwestia układania przewodów ma kluczowe znaczenie dla tłumienności sygnałów, które będą w nich transmitowane. Położenie linii telekomunikacyjnej na własną rękę byłoby  znacznie utrudnione z uwagi na wykonawcę, który w zakresie swoich prac ma położenie siec i- tzn. wykopy, ułożenie rur kanalizacyjnych, zasypka itp.  Wykonawca w swoich kosztach nie uwzględnia położenia rurociągu kablowego co znacząco wpłynęłoby na cenę wykonania chociażby ze względu na konieczność budowy studzienek telekomunikacyjnych w odcinkach nieprzekraczających 250 m przy wykorzystaniu rur HDPE.

Aktualnie na terenie województwa małopolskiego powstał szkielet szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. W naszej gminie znajduje się węzeł dystrybucyjny pasywny, administrowany przez Małopolskie Sieci Szerokopasmowe.

Więcej informacji na ten temat  można odnaleźć na stronie: www.msstelekom.pl

 

 

Skip to content