Pytanie do Wójta zadane dnia 2.02.2017r. przez Krzysztofa Fudalę

Treść pytania:

Witam, chciałbym zapytać czy Gmina planuje jakieś działania w sprawie palenia w piecach paliwem kiepskiej jakości. ? ostatnio w Rzepienniku szczególnie przy niskich temperaturach. kominy domów kopciły w różnych kolorach . . . można tylko podejrzewać z czego to pochodziło. Dzień w dzień nie można wybrać się z dziećmi na spacer w obawie czego się na wdychają. Dla przykładu dzięki uprzejmości Powietrze Tuchów Wójt gminy Gromnik ustawił na swoim terenie na kilka tygodni czujnik mierzący zanieczyszczenie powietrza pyłami PM10 PM2,5 okazało się ze wyniki biły na głowę Krakowski smog. . . Wielu mieszkańców dzięki aplikacji Powietrze Tuchów miało podgląd na żywo na warunki jakie są na zewnątrz i przestali patrzeć przychylnym okiem  na sąsiadów którzy ich trują. Niestety czujnik był zamontowany tylko na określony czas i wrócił do Burzyna gdzie był zamontowany pierwotnie. Ale po namowie i rozmowach z mieszkańcami Wójt Bogdan Stasz postanowił zakupić czujnik na użytek gminy i zapewne niedługo ponownie mieszkańcy będą mogli monitorować stan powietrza. Czy  zależy Panu na podniesieniu świadomości w Rzepienniku? Może warto porozmawiać z obsługą aplikacji powietrze Tuchów na temat tego monitoringu. Myślę ze może niewielki nakład finansowy w czujnik mógłby szybko zadziałać na społeczeństwo i podnieść świadomość jakie zagrożenia wynikają z palenia w  piecach paliwami kiepskiej jakości. Nawiązując do wysokiego współczynnika gospodarstw segregujących odpady świadczy to że mieszkańcy są bardzo proekologiczni. Na pewno ucieszy ich fakt, że ktoś chce też zadbać o powietrze wokół nich.   Przepraszam za formę mojego zapytania ale nie chce rozpoczynać oficjalnej ścieżki. mam nadzieje ze ten mały pomysł zainspiruje Pana do działania w tej kwestii. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie,  dziękuję za pytanie skierowane za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Niestety, to prawda, że stan powietrza w Naszej Gminie, nie należy do najlepszych. Sytuacja jest o tyle zła, że pogarsza się każdego roku. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami m.in. obecnością dużego emitora w okolicy i związanym z tym przestrzennym rozchodzeniem się zanieczyszczenia powietrza. Kwestia spalanego paliwa, w domowych kotłowniach to problem złożony. W składach węglowych ciężko o dobrej jakości węgiel, a mimo segregacji śmieci przez mieszkańców, proceder ich spalania nadal istnieje.

 Jako Gmina podjęliśmy szereg niezbędnych działań zmierzających, w perspektywie długoterminowej do znacznej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. To prawda, że najbardziej wrażliwe są dzieci oraz osoby starsze.  Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do Programu Wdrażania Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego- Małopolska w Zdrowej Atmosferze, w ramach którego został zatrudniony specjalista ds. doradztwa energetycznego, odpowiedzialny za działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, oraz dotychczasowe zrealizowane zadania.

  1. Po pierwsze Gmina posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest warunkiem koniecznym do pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza: Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR. Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na terenie Gminy, na kwotę prawie półtora miliona złotych. Co więcej, będziemy również wnioskować o pieniądze na inwestycje w odnawialne źródła energii. To one dają najlepszy efekt ekologiczny i realnie wpływają na jakość powietrza. W ramach pozyskanego dofinansowania będzie zakupiony pyłomierz, o który Pan pyta, a wyniki pomiarów będą udostępniane mieszkańcom.
  2. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwalę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Reguluje ona kwestie jakości spalanego paliwa, wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych, zwanych ,,kopciuchami” oraz narzuca na Gminy obowiązek przeprowadzania kontroli palenisk. Takie kontrole ruszą w bieżącym roku.
  3. Od momentu zatrudnienia doradcy energetycznego, zorganizowano: spotkania z mieszkańcami, spotkania w szkołach, gimnazjach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy w postaci warsztatów na temat ochrony powietrza. Edukacja najmłodszych jest naszym priorytetem, dzieci są grupą najbardziej wrażliwą na silne zanieczyszczenie powietrza, ale także odbiorcami u których edukacja ekologiczna przynosi zamierzony efekt w przyszłości. Po dużym sukcesie pierwszych spotkań, planuje się kolejne w podobnej formie.
  4. Prowadzimy nieprzerwalna ,,kampanię na rzecz ochrony powietrza” oraz kampanię informacyjną ,,Smog albo zdrowie- wymień piec!” poprzez udostępnienie w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców naszej Gminy: broszur/ ulotek informacyjnych dotyczących: konsekwencji zdrowotnych wynikających z bardzo złej jakości powietrza w naszym regionie, tj. ośrodkach zdrowia, szkołach, budynku Urzędu Gminy, bibliotekach, świetlicach, dużych sklepach zlokalizowanych na terenie Gminy. Na stronie internetowej gminy publikujemy: artykuły, broszury, filmy o jasnym przekazie: czyste powietrze, albo zdrowie! W ramach kampanii nieprzerwalnie współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem Rzepiennik Jutra.
  5. Jesteśmy na etapie wprowadzenia ogłaszania alertów o stanie powietrza w naszym regionie za pomocą strony internetowej gminy: www.rzepiennik.pl w zakładce ,,ochrona powietrza” oraz na stronie głównej- pasku informacyjnym.

Proszę pamiętać, że to dopiero początki. Oficjalnie rozpoczęliśmy  walkę o czyste powietrze w Naszej Gminie, tak jak i całe województwo małopolskie. Mam nadzieję, że podjęte działania, chociaż po części odpowiadają na Pana oczekiwania. Zachęcam też do dodatkowego kontaktu z naszym doradcą energetycznym, który udzieli Panu wszelkich informacji dotyczących finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycji mających wpłynąć na poprawę jakości powietrza którym oddychamy, udzieli informacji o wysokości dofinansowania oraz planowanych działaniach edukacyjnych:

Poniżej podaję kontakt do doradcy energetycznego zatrudnionego w Naszej Gminie.

e-mail: karolina.sterkowicz@rzepiennik.pl tel.: /14/ 65 35 532

Serdecznie pozdrawiam

Marek Karaś

 

 

Skip to content