Pytanie do Wójta zadane dnia 28.02.2022 r.

Temat: Deklaracja o źródła ciepła i spalania paliw

Treść wiadomości:

Dzień dobry

W ubiegłym roku w Sekretariacie Gminy złożyłam deklarację o źródle ciepła i spalania paliw obowiązkową dla właściciela budynku jednorodzinnego w Rzepienniku Suchym. Chciałabym otrzymać potwierdzenie dopełnienia obowiązku.

Z poważaniem

Krystyna Bajorek

Odpowiedź:

            W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, iż potwierdzenie złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dostarczonej w formie papierowej do Urzędu Gminy można otrzymać osobiście w formie kopii deklaracji lub pocztą elektroniczną w formie skanu złożonego dokumentu. Niezbędne jest jednak podanie adresu nieruchomości, którego dotyczy wniosek oraz formy w jakiej ma zostać przekazane potwierdzenie.

            W przypadku dodatkowych pytań dotyczących deklaracji CEEB proszę o kontakt z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1, tel. 14 65 35 532.

Wójt Gminy

Rzepiennik Strzyżewski

Marek Karaś

Skip to content