Referaty

W skład struktury Urzędu wchodzą następujące referaty:
a) Referat Finansowo – Budżetowy – o symbolu FB – którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy
b) Referat Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska o symbolach – ZP, DR, IPP, OŚ, GO, PA, którego kierownikiem stanowisko – ds. zamówień publicznych,

Referatami kierują Kierownicy Referatów.

Skip to content