Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z Terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

Lp.

Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy

Siedziba/ adres przedsiębiorcy/ tel. kont.

1.

Usługi Asenizacyjne Andrzej Kopek

Rzepiennik Strzyżewski 47, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,
tel. 787970078

2.

Przedsiębiorstwo Komunalno – Budowlane „KOMBUD” sp. zo.o. w Ciężkowicach

ul.  Krynicka 6, 33- 190 Cieżkowice,

tel. (14) 651 02 15

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edward Leśniak

ul. Krynicka 79, 33-190 Cieżkowice,
tel. 605 288 453

4.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. zo.o

ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów,

tel. (14) 621 05 62

5.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 594, tel. (14) 65 17 452

6.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o

ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów,
tel. (14) 621 82 47 lub

(14) 621 93 73

7.

Firma Handlowo – Usługowa Zbyszko Zbigniew Ciurej

Poręba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec,

tel. (14) 679 44 36, tel. kom. 694 978 420

8.

Firma Handlowo – Usługowa DORA Janusz Kras

Chojnik 286, 33-180 Gromnik tel. kom. 514 440 820

 

Skip to content