Remont drogi gminnej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski

Remont drogi gminnej nr 200551K w km od 0+000 – 0+990 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski 07 sierpnia 2023r podpisała umowę na dofinasowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pracami objęte zostanie zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 200551K w km od 0+000 – 0+990 w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Rzepiennik Strzyżewski”

Zakres inwestycji obejmuje:

  • regeneracja nawierzchni bitumicznych
  • skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
  • utrwalenie poboczy
  • oznakowanie

Całkowity koszt realizacji zadania: 576.210,01 zł.

Dofinasowanie: 312 158,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania to październik 2023r

Skip to content