Rolniku, pamiętaj o obowiązku spisania się!

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony jest Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy muszą udzielić informacji poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie  https://spisrolny.gov.pl/
  • spis telefoniczny – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na dzień 10 listopada spisało się 75% gospodarstw rolnych.  Zostało jeszcze 20 dni! Prosimy wszystkich, którzy nie dopełnili swojego obowiązku, aby zrobili to jak najszybciej.

Skip to content