ROLNIKU – SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

KRUS  zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi :

  • wniosek , sporządzony przez lekarze prowadzącego leczenie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi;
  • orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym;

Druki wniosków dostępne są w siedzibach KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl

Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

Skip to content