Rower – ekologiczny środek transportu i zdrowy styl życia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uchwałą Zarządu z dnia 28.02.2023r przyznał Gminie Rzepiennik Strzyżewski dotację ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Rower – ekologiczny środek transportu i zdrowy styl życia w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi:  81.040,00 zł.

Kwota dotacji w wysokości 72.935,00 zł.

Zadanie realizowane jest do 16 października 2023r .

Skip to content