Wniosek złożony na organizację Roweriady na Pogórzu wygrał w 6. edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Wniosek złożony na organizację Roweriady na Pogórzu wygrał w 6. edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego otrzymując dotację w wysokości 88 109  zł. Na projekt zgłoszony z Gminy Rzepiennik Strzyżewski  oddanych zostały 1009 głosów.

Zadanie będzie polegało  na organizacji dwudniowego wydarzenia o charakterze sportowym dla mieszkańców powiatu tarnowskiego, którego celem jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia oraz rozwój turystyki rowerowej na terenach pogórza. Wydarzenie, na które składać się będzie kilka różnych form (serwisowanie rowerów, pokazy rowerowe, spotkanie z Mistrzem, rajd i piknik) wykorzysta lokalne zasoby infrastrukturalne, ludzkie i turystyczne do dalszego rozwoju aktywnych postaw mieszkańców.

Wójt Gminy Marek Karaś  serdecznie dziękuje wszystkim, którzy oddali swój głos na powyższy projekt z Gminy Rzepiennik Strzyżewski, a także całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, a szczególnie Wicemarszałkowi – Józefowi Gawronowi za  wszelką życzliwość.

Skip to content