Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Rzepienniku Biskupim i w Rzepienniku Suchym

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

RZEPIENNIKA BISKUPIEGO ORAZ RZEPIENNIKA SUCHEGO

dot. rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy

Wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o rozpoczęciu robót na zadaniu ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy”.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT – CZERWIEC/LIPIEC 2018 r.

Skip to content