Ruszyły prace związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Aż 70.000,00 zł w budżecie gminy na 2017 rok przeznaczone zostało na realizację pomysłów mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach Inicjatywy lokalnej. Na jednego mieszkańca danej miejscowości przeznaczone zostało 10 złotych.

Podział środków:

  • Kołkówka: kwota 2.000,00 zł
  • Olszyny: kwota 22.000,00 zł
  • Rzepiennik Biskupi: kwota 13.000,00 zł
  • Rzepiennik Strzyżewski: kwota 13.000,00 zł
  • Rzepiennik Suchy: kwota 7.000,00 zł
  • Turza: kwota 13.000,00 zł

Inicjatywa Lokalna to włączanie mieszkańców w proces współdecydowania o naszej gminie. Realizacja zadań ściśle związana jest ze współudziałem mieszkańców, polegającym na świadczeniu pracy społecznej (robocizna świadczona przez Wnioskodawcę), świadczeniach pieniężnych (środki finansowe zgromadzone przez Wnioskodawcę), świadczeniach rzeczowych (dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej, wyposażenie itp.).

Mieszkańców chętnych do pomocy przy realizacji zdań prosimy o zgłaszanie się do wnioskodawców projektów.

Tabela zadań zakwalifikowanych do realizacji:

Lp

Nazwa zadania

Wnioskodawca

1

Remont i modernizacja klatki schodowej budynku remizy OSP Rzepiennik Biskupi

Koszt zadania: 26 000 zł

Dofinansowanie: 13000 zł

OSP Rzepiennik Biskupi

33-163 Rzepiennik Biskupi 305

2

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przystanków przy DP 1387K w Olszynach

Koszt zadania: 20100 zł

Dofinansowanie: 15950 zł

Iwona Wszołek

3

Dożynki wiejskie w Olszynach

Koszt zadania: 11224 zł

Dofinansowanie: 4000 zł

Stowarzyszenie My Kobiety

33-164 Olszyny 243

4

Doposażenie lekkiego samochodu gaśniczego OSP w Rzepienniku Suchym w linie szybkiego natarcia

Koszt zadania: 13261 zł

Dofinansowanie: 7000 zł

OSP Rzepiennik Suchy

33-163 Rzepiennik Suchy 200

5

Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Turzy

Koszt zadania: 21 493 zł

Dofinansowanie: 13 000 zł

Danuta Martyka

6

Zakup żaluzji do Sali budynku remizy OSP w Kołkówce

Koszt zadania: 2500 zł

Dofinansowanie: 2000 zł

Marian Kawa

7

Zawody Shinkyoukushinkai w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w Rzepienniku Suchym

Koszt zadania: 3250zł

Dofinansowanie: 2000 zł

Klub Sportowy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content