Rzepiennik Suchy zyskał zbiornik retencyjny

Zbiornik Retencyjny

Idąc naprzeciw adaptacjom do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych poprzez ochronę zasobów wodnych, retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także w celu ograniczenia i spowolnienia odpływu wód deszczowych do odbiorników w Rzepienniku Suchym wybudowano zbiornik retencyjny.

Inwestycję pn „Budowa zbiornika retencyjnego podziemnego, zamkniętego, na wodę opadową o pojemności do 6 m3 w miejscowości Rzepiennik Suchy” zrealizowano w ramach pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – „Małopolska deszczówka” współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 29 520,00 zł., a pomoc Województwa to kwota w wysokości 21 678, 00 zł,

Wdrażając takie działanie zwiększamy retencję gleby, łagodzimy skutki suszy, ograniczamy ryzyko powodzi oraz dążymy do poprawę jakości przestrzeni zamieszkania. Dbajmy o każdą krople wody, gdyż bez niej nie da się żyć.

Skip to content