Rzepiennik wczoraj i dziś

Poprzednie numery

 
 Rzepiennik Wczoraj i Dziś numery archiwalne:

Rok 2014

RzWiDznr 1 (90)

RzWiDz nr 2-3 (91-92)

RzWiDz nr 4 (93)

Rok 2013

RzWiDz nr 1 (86)

RzWiDz nr 2 (87)

RzWiDz nr 3 (88)

RzWiDz nr 4 (89)

Rok 2012

RzWiDz 1 z (82)

RzWiDz nr 2 (83)

RzWiDz nr 3 (84)

RzWiDz nr 4 (85)

Rok 2011

RzWiDz nr 1 (78)

RzWiDz nr 2 (79)

RzWiDz nr 3 (80)

RzWiDz nr 4 (81)

Rok 2010

RzWiDz nr 1-2 (74-75)

RzWiDz nr 3-4 (76-77)

Rok 2009

RzWiDz nr 1  (70)

RzWiDz nr 2-3 (71-72)

RzWiDz nr 4 (73)

Rok 2008

RzWiDz nr 1 (66)

RzWiDz nr 2-3 (67-68)

RzWiDz nr 4  (69)

Rok 2007

RzWiDz nr 1 (62)

RzWiDz nr 2 (63)

RzWiDz nr 3-4 (64-65)

Rok 2006

RzWiDz nr 1-2  (58-59)

RzWiDz nr 3 z (60)

Rzep nr 4 z (61)

Rok 2005

RzWiDz nr 1 (55)

RzWiDz nr 2-3 (56-57)

Rok 2004

RzWiDz nr 2 (52)

RzWiDz nr 3  (53)

RzWiDz nr 4 (54)

Rok 2003

RzWiDz nr 2 (48)

RzWiDz nr 3 (49)

RzWiDz nr 4-1 (50-51)

Rok 2002

RzWiDz nr 1 (43)

RzWiDz nr 2-3 (44-45)

RzWiDz nr 4-1 (46-47)

Rok 2001

RzWiDz nr 1 (38-39)

RzWiDz nr 2-3 (40-41)

RzWiDz nr 4  (42)

Rok 2000

RzWiDz nr 1 (35)

RzWiDz nr 2-3 (36-37)

Rok 1999

RzWiDz nr 1  (31)

RzWiDz nr 2-3 (32-33)

RzWiDz nr 4 (34)

Rok 1998

RzWiDz nr 1-2 (27-28)

RzWiDz nr 3  (29)

RzWiDz nr 4  (30)

Rok 1997

RzWiDz nr 1 (23)

RzWiDz nr 2 (24)

RzWiDz nr 3 (25)

RzWiDz nr 4 (26)

Rok 1996

RzWiDz nr 1 (19)

RzWiDz nr 2 (20)

RzWiDz nr 3/4 (21-22)

Rok 1995

RzWiDz nr 1 (15)

RzWiDz nr 2 (16)

RzWiDz nr 3 (17)

RzWiDz nr 4 (18) 

Rok 1994

RzWiDz nr  1 (11)

RzWiDz wydanie specjalne 

RzWiDz nr 2/3 (12- 13)

RzWiDz nr 4 (14)

Rok 1993

RzWiDz nr 1 (7)

RzWiDz nr 2/3 (8 – 9)

RzWiDz nr 4 (10)

Rok 1992

RzWiDz nr 1 (3)

RzWiDz nr 2 (4)

RzWiDz nr 3 (5)

RzWiDz nr 4 (6)

Rok 1991

RzWiDz nr 1 (1)  

RzWiDz nr 2 (2)

Publikacje książkowe

  •  „Z dziejów Rzepiennika” Czesław Dutka:  I część „Księża Rzepienniccy” (2009), II część „Ks. Stanisław Krzemień” (2010) , III część „Rzepienniczanie” (2011), IV część „Kołkówka wieś biskupia” (2012)
  • „100 – lecie parafii w Olszynach pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża” Janina Rąpała (2010)
  • Liberator z Olszyn” Andrzej Olejko (2011)
  • „Kościół parafialny w Rzepienniku Biskupim” Maria Kurzeja – wydanie drugie (2011)
  • „Na wygonie” prof. Augustyn Mika (2013)

Wymienione publikacje można nabyć w:
–  Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym
–  klubie w Turzy
–  kiosku Beaty Mikos w Rzepienniku Strzyżewskim

 
Skip to content