Siłownia plenerowa i wiata w Olszynach

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach realizuje operację pn. „Zagospodarowanie terenu dwoma obiektami siłownią plenerową i wiatą dla turystów w miejscowości Olszyny”.

Celem operacji jest wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez udostępnienie mieszkańcom 2 nowych obiektów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content