Sołtysi

SOŁECTWA Gminy Rzepiennik Strzyżewski

  • Rzepiennik Strzyżewski
  • Olszyny
  • Rzepiennik Biskupi
  • Rzepiennik Suchy
  • Turza
  • Kołkówka

Sołectwo – Rzepiennik Strzyżewski

Sołtys – Grażyna Pierz
Tel. 14 65 30 124, 515 907 734

Rada Sołecka:

Krzysztof Fudala, Irena Ryndak, Łukasz Cudek, Małgorzata Starzyk

Sołectwo – Olszyny

Sołtys – Teofil Bąk
Tel. 14 65 32 418, 728 758 309

Rada sołecka:

Mieczysław Dziuban, Łukasz Gurbisz, Anna Pietras, Agnieszka Bajorek

 

Sołectwo – Rzepiennik Biskupi

Sołtys – Grażyna Włodyka
Tel. 506 800 495

Rada Sołecka:

Kazimierz Kloc, Zbigniew Sykta, Stanisław Prus, Marcin Gogola

Sołectwo – Rzepiennik Suchy

Sołtys – Stanisława Kleszyk
Tel. 539 406 156

Rada sołecka:

Robert Brudzisz, Piotr Niemiec, Katarzyna Piotrowska, Ewa Słota

Sołectwo – Turza

Sołtys – Danuta Martyka
Tel. 14 65 31 083, 515 899 421

Rada sołecka:

Andrzej Smoszna, Wiesław Zawisza, Jerzy Gawron, Ryszard Wałęga

Sołectwo – Kołkówka

Sołtys – Marian Kawa
Tel. 14 65 30 375, 515 901 590

Rada sołecka:

Sławomir Firlit, Halina Poręba, Diana Ptak, Kazimierz Serafin

Skip to content