Spis numerów telefonów

Sekretariat 14 65 35 501
Fax 14 65 30 502
Skarbnik 14 65 35 514
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji  14 65 35 505
Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami 14 65 35 528
Księgowość budżetowa 14 65 35 528
Podatki 14 65 35 528
Budownictwo 14 65 35 529
Drogownictwo 14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 14 65 35 527
Stanowisko ds. Naliczania  Egzekucji i Opłaty za Gospodarowanie  Odpadami Komunalnymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 65 35 527
Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 14 65 35 510
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych 14 65 35 505
Samodzielne stanowisko ds. Ogólnych, Kadr i Organizacji 14 65 35 501
Samodzielne stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa 14 65 35 530
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 14 65 35 509
Samodzielne stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych 14 65 35 511
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 14 65 35 530
Doradca Wójta d/s zagadnień prawnych 14 65 35 521
Adwokat 14 65 35 524
GOPS – kierownik 14 65 35 519
GOPS zastępca kierownika 14 65 35 519
GOPS – główna księgowa 14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni 14 65 35 520
GOPS – zasiłek rodzinny 14 65 35 519
Skip to content