Sport i turystyka

 Z turystyczno-krajobrazowego punktu widzenia obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski jest niezwykle atrakcyjny. Na całokształt wybitnych walorów turystycznych składają się:

  • eksponowane w terenie ciągi wzgórz Pogórza Ciężkowickiego,
  • malownicze doliny oraz przełomy rzek i potoków,
  • duże bogactwo zabytków kultury materialnej,
  • bogactwo przyrody z rzadkimi okazami flory i fauny.

W sezonie letnim można korzystać z basenu kąpielowego przy Zespole Szkół w Turzy oraz pełnowymiarowego boiska sportowego w Rzepienniku Biskupim oraz Olszynach.

Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z plenerowej siłowni w Rzepienniku Biskupim (obok Urzędu Gminy) oraz z wielofunkcyjnego boiska zlokalizowanego w Rzepienniku Biskupim oraz Kołkówce. Przy Zespole Szkół w Olszynach funkcjonuje siłownia wewnętrzna

Przez teren gminy przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych do znanych z historii miejsc pamięci narodowej.

Szlak turystyki pieszej

Szlak niebieski PTTK – os. Granice (365 m) – Kołkówka (350 m) – Rzepiennik Biskupi (295 m) – Las Dąbry (375 m. Czas przejścia: 6,0 km – 2 godz.

Walory turystyczne i krajobrazowe gminy udostępnia jedyny na jej terenie szlak turystyczny, łączący dwa Parki Krajobrazowe: Pasma Brzanki i Ciężkowicko – Rożnowski. Szlak ten, oznaczony kolorem niebieskim w 1952 r. przebiega na terenie gminy od Osiedla Granice poprzez Kołkówkę, Rzepiennik Biskupi do Lasu Dąbry. Jest fragmentem długodystansowego szlaku turystycznego łączącego Tarnów z Bartkową nad Jeziorem Rożnowskim. Na całym swym przebiegu przez teren gminy oferuje wspaniałe, panoramiczne widoki na Pogórze, Beskid Niski, a przy dobrej przejrzystości powietrza na Beskid Sądecki i Tatry. Oprócz kontaktu z bujną, nieskażoną przyrodą, zaznajamia z zabytkami i miejscami historycznymi będącymi świadectwem minionych wieków.

Trasy rowerowe

Ścieżki rowerowe w Gminie zostały wyznaczone w 2000 roku.

Trasa rowerowa nr 1 „Dąbry”, kolor czerwony, długość: 2,5 km. Trasa o średniej trudności, z początkiem w centrum Rzepiennika Strzyżewskiego w kierunku Ciężkowic. Trasa w całości asfaltowana o małym natężeniu ruchu kołowego, rozpoczynająca się stromym podjazdem na długości 1 km. Na trasie znajdują się: cmentarz parafialny, punkt widokowy (widok na centrum Rzepiennika Strzyżewskiego) oraz po 2,4 km cmentarz Żołnierzy AK poległych w pobliskim lesie „Dąbry”. Po 2,5 km szlak łączy się z trasą rowerową z Ciężkowic.

Trasa rowerowa nr 2 „Duża pętla”, kolor zielony, długość: 25 km. Trasa o średniej trudności z początkiem na granicy Rzepiennika Strzyżewskiego i Marciszewskiego. Trasa w 2/3 o podłożu asfaltowym w 1/3 o podłożu żwirowym, o małym natężeniu ruchu. Rozpoczyna się stromym podjazdem, a następnie wiedzie granicami Rzepiennika Strzyżewskiego zahaczając o Jodłówkę Tuchowską, a następnie przebiega przez Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, część Sitnicy (gmina Biecz), Turzę do centrum Staszkówki (powiat Gorlice), gdzie łączy się z trasą rowerową z Ciężkowic. Na trasie znajduje się mnóstwo przydrożnych kapliczek i krzyży oraz punkty widokowe. Istnieją dwie możliwości zjazdu z trasy: z miejscowości Kołkówka i z Turzy. W obu przypadkach istnieje możliwość zjazdu do centrum Rzepiennika Strzyżewskiego. W połowie trasy znajduje się największy zabytek kultury sakralnej w gminie – kościółek p.w. św. Jana z przełomu XV/XVI wieku.

Trasa rowerowa nr 3 „Wiejska katedra”, kolor niebieski, długość: 2,9 km. Trasa o średniej trudności, z początkiem w centrum Rzepiennika Strzyżewskiego w kierunku Kołówki. Trasa w całości jest asfaltowana o bardzo małym natężeniu ruchu kołowego. Rozpoczyna się stromym podjazdem na długości 1,4 km, a kończy się dojazdem do trasy rowerowej nr 2. Na trasie oprócz przydrożnych kapliczek i krzyży znajduje się kościół  parafialny p.w. NMP Wniebowziętej zwany „Wiejską Katedrą”. Nieopodal znajduje się również dworek szlachecki z końca XVI wieku.

0-mapa-szlaki-turystyczne-jpg

Szlak architektury drewnianej

Został utworzony w celu promocji najciekawszych i najcenniejszych zabytkowych obiektów drewnianych na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W naszej gminie znajduje się najmniejszy na tym szlaku kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim.

Szlak astronomiczny „Rzepiennicka droga do gwiazd”

Szlak powstał w 2014 roku w ramach projektu „Organizacja pleneru rzeźbiarskiego oraz utworzenie astronomicznego szlaku turystycznego w gminie Rzepiennik Strzyżewski” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013. 

Na szlaku znajduje się 8 rzeźb przedstawiających mitologiczne bóstwa planet naszego układu słonecznego. Symboliczne Słońce to obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim. Szlak astronomiczny prowadzi przez wszystkie sołectwa gminy. Na tasie najpiękniejsze panoramy gór roztaczające się ze szczytów tutejszych pagórków, urocze doliny i malownicze łąki. Przy każdej rzeźbie znajduje się informacja o danej planecie. Szlak najlepiej przemierzyć samochodem lub rowerem, gdyż ma około 25 km długości.

 

mapa-szlak-astronomiczny_4

 

 

Skip to content