„Spotkajmy się w bibliotece”

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Biskupim realizuje projekt „Spotkajmy się w bibliotece” w ramach którego odbędą się w miesiącach wrzesień – listopad 2017r., spotkania autorskie dla wszystkich grup wiekowych w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach.

Dodatkowo dla dzieci prowadzone będą warsztaty artystyczno-literackie.

Projekt realizowany jest w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja zadania przyczyni się do kształtowania u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, uświadomi rolę książki  w życiu małego czytelnika, rozwijania wyobraźni i uzdolnień artystycznych  u dzieci poprzez udział w warsztatach artystyczno – literackich i konkursach.  Celem  zadania jest ponadto  popularyzacji czytelnictwa oraz kształtowanie i utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką wśród wszystkich uczestników, poprzez udział w spotkaniach autorskich.

Wszystkie spotkania literackie mają charakter otwarty, uczestnictwo w nich jest bezpłatne.

Partnerem w realizacji zadania jest Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Skip to content