Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące wiadomości na temat: głównych założeń LSR, zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów, możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści, możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem oraz prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Terminy spotkań:
05.03.2019 r. (wtorek) – godz. 09.00 – Spichlerz Dworski w Ryglicach
05.03.2019 r. (wtorek) – godz. 13.00 – Dom Kultury w Tuchowie
06.03.2019 r. (środa) – godz. 09.00 – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
06.03.2019 r. (środa) – godz. 11.30 – Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji
w Rzepienniku Strzyżewskim
06.03.2019 r. (środa) – godz. 13.30 – Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 652 44 04 lub pod adresem email: pogostoro@interia.pl

Skip to content