SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 18:00 na Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych kotłów w ramach przyznanego Gminie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 (paliwa gazowe i biomasa) oraz rządowego programu Czyste Powietrze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców!

Skip to content