SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 17.00 na Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców!

Skip to content