SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” ORAZ PROGRAMY GMINNE

W dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Olszynach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania pracownicy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawią informacje na temat składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W ramach Programu można pozyskać dofinansowanie m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii.

W związku z wolnymi miejscami w ramach realizowanych programów gminnych na wymianę starych nieefektywnych kotłów omówione zostaną również zasady udzielania dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla beneficjentów poddziałania 4.4.2 i 4.4.3. Przedstawione zostaną także terminy (zgodnie z uchwałą antysmogową), w których mieszkańcy muszą wymienić stare kotły.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców!

Skip to content