Spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Miejsce: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Termin: 30.06.2022 , godz. 15:00 – 17:00

Program

1. Prezentacja obszaru LGD w kontekście obszaru gminy.

2. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych (PROW 2023-2027, EFS+, EFRR)

3. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

4. Analiza obszaru w tym mocnych stron, szans

5. Analiza potrzeb w tym kontekście

6. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń

7. Analiza potrzeb w tym kontekście

8. Diagnozy strategiczne

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Miejsce:  Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,  
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
Termin: 30.06.2022 , godz. 15:00 – 17:00
Skip to content