Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W załączeniu sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2021 roku.

Skip to content