Środki z budżetu Województwa Małopolskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

W dniu 29 marca 2016 r. Gmina Rzepiennik Strzyżewski złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie na przebudowę dróg prowadzących do pól na rok 2016 r. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przebudowane zostaną drogi w Turzy – przysiółek Załęsce i w Rzepienniku Strzyżewskim – przysiółek Cisie w kierunku Jodłówki Tuchowskiej.

Z budżetu województwa gmina otrzyma 44 tys. zł na dofinansowanie wspomnianych powyżej inwestycji.

Prace planuje się wykonać do 20 września 2016 r.

W chwili obecnej przygotowywana jest niezbędna dokumentacja konkursowa, a niebawem zostanie ogłoszony konkurs mający na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonanie tych dróg.

Skip to content