Święto Wojska Polskiego

W związku z przypadającym Świętem Wojska Polskiego, samorząd oraz mieszkańcy Gminy Rzepiennik Strzyżewski składają wszystkim żołnierzom, w tym kombatantom R.P. uznanie dla patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa, jak również za aktywne działania na rzecz przekazywania młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny. Dziękując żołnierzom za służbę, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Żołnierska służba Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najtrudniejszych, jedną z najbardziej odpowiedzialnych. Jest to także ogromny zaszczyt. Święto wiąże się ściśle z datą 15 sierpnia 1920 roku, kiedy to pod Warszawą rozegrała się bitwa, powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach Europy i świata, w której nasi żołnierze zwycięsko odparli Armię Czerwoną i uchronili Polaków i inne narody od szerzącej się ideologii komunistycznej. Polscy żołnierze bronili nie tylko naszej Ojczyzny. Od lat są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc w wojennym kataklizmie lub w regionalnych konfliktach. Żołnierze kontynuują najchlubniejsze tradycje, pełniąc misje pokojowe i stabilizacyjne.

W tym świątecznym dniu serdecznie życzę sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                               Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content