Szkody łowieckie – sprawozdanie po spotkaniu.

17 lipca br. z inicjatywy Małopolskiej Izby Rolniczej przy udziale Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski na sali widowiskowej GCK w Rzepienniku Strzyżewskim odbyło się spotkanie dla rolników, którego tematem były szkody łowieckie na terenie gminy.

W spotkaniu udział wzięli:

Janusz Wałaszek – Przewodniczący Tarnowskiej Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie

Krzysztof Łazowski – Przewodniczący Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego
w Tarnowie

Eugeniusz Piech – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik

Robert Czech – Prezes Koła Łowieckiego ”Szarak” w Gorlicach

Lesław Stanula – Prezes Koła Łowieckiego ”Grabina” w Bieczu

Andrzej Leń – Łowczy Koła Łowieckiego „Hejnał” w Tarnowie

Paweł Wajda – Członek Zarządu i przedstawiciel Koła Łowieckiego „Szarak” w Ciężkowicach.

Podczas dyskusji poruszony został problem dużej liczebności populacji dzika oraz sarny, co przekłada się na bardzo duże straty wyrządzone przez tą zwierzynę w uprawach.

Łowczy Okręgowy Krzysztof Łazowski wygłosił referat na temat funkcjonowania łowiectwa w relacjach społecznych miejscowego samorządu i mieszkańców gminy. Omówiono przy tej okazji prognozy wzajemnej współpracy w życiu lokalnym w zakresie promocji łowiectwa i planów działania na przyszłość, rozwiązywaniu miejscowych problemów. Pokazano przykładowe formy partnerstwa i działań, jakie pozwolą na zrozumienie podstaw działania kół łowieckich, w tym roli i znaczenia przyrody, posiadanych możliwości myśliwych i uruchomienia potencjału kół łowieckich na przyszłość. Krzysztof Łazowski zapewnił, że podjęte zostaną działania zmniejszające liczbę zwierzyny. Jak poinformował zebranych przedstawiciel Nadleśnictwa istnieje możliwości zwiększenia odstrzału saren, w przypadku wystąpienia ku temu odpowiednich przesłanek. Do problemu szkód odniósł się przewodniczący MIR, zapewniając jednocześnie, że podjęte zostaną działania mające na celu pomoc rolnikom i eliminację strat.

Do wszystkich rolników wystosowuje się prośbę o każdorazowy kontakt z kołem łowieckim
w przypadku pojawienia się dzikiej zwierzyny w obrębie gospodarstw. Szkody należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo wypełniając formularz.

W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z kołem łowieckim prosimy o kontakt z urzędem gminy pod numerem telefon 14 6535 501

Koło Łowieckie „Szarak” w Gorlicach

Skrytka Pocztowa 26

38-300 Gorlice

Prezes Robert Czech tel: 502 596 305

e-mail: zarzad@szarak.gorlice.pl

http://szarak.gorlice.pl/

Koło Łowieckie „Grabina” w Bieczu

Strzeszyn 390

38-340 Biecz

Prezes Lesław Stanula tel: 505 409 684

e-mail: grabinabiecz@gmail.com

Koło Łowieckie „Hejnał” w Tarnowie

ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/41
33-100 Tarnów

Łowczy Andrzej Leń tel: 608 481 005

e-mail:hejnal.tarnow@wp.pl

http://hejnal.tarnow.pl/

Skip to content