Szkolenie Chemizacyjne – SZKOLTEX

Sala widowiskowa przy Urzędzie Gminy, Rzepiennik Strzyżewski 400d
16 marca 2020, godz. 10:30

UWAGA ! Firma prowadzi również zapisy na PODSTAWOWE SZKOLENIE CHEMIZACYJNE!
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin.
Według ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.
Koszt: 100 zł


OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE !!!
81 534 00 95, 536 723 142, 795 095 414

Skip to content