Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 29.05.2018r. do 28.05.2021r.

Informacja  dla Odbiorców Usług Spółki Komunalnej ,, Dorzecze Białej’’ Sp. z o.o.

na terenie Gminy Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów

 

Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), Spółka Komunalna ,, Dorzecze Białej’’ Sp. z o.o w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018r., znak KR.RET.070.206.2018, informuje, że nowa taryfa na okres 3 lat została ogłoszona w dniu 21.05.2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018r.

TABELA_CENY_STAWKI

Załączniki:

Skip to content