Telefon zaufania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w roku 2021 prowadzony będzie przez członków GKRPA „telefon zaufania” dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
Dyżur przy telefonie zaufania odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00, tel.: 14-65-35-534.
Dokładne terminy dyżurów telefonicznych to:

 • 29 stycznia 2021,
 • 26 lutego 2021,
 • 26 marca 2021,
 • 30 kwietnia 2021,
 • 28 maja 2021,
 • 25 czerwca 2021,
 • 30 lipca 2021,
 • 27 sierpnia 2021,
 • 24 września 2021,
 • 29 października 2021,
 • 26 listopada 2021,
 •  17 grudnia 2021.
Skip to content