TELEFON ZAUFANIA

INFORMACJA

FUNKCJONOWANIE „TELEFONU ZAUFANIA”W 2023 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w roku 2023 prowadzony będzie przez członków GKRPA „telefon zaufania” dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
Dyżur przy telefonie zaufania odbywa się w godzinach od 15.30 do 18.00,

tel.: 14-65-35-510

W terminach :

 • 27 stycznia 2023 r. 
 • 24 lutego 2023 r.
 • 31 marca 2023 r.
 • 28 kwietnia 2023 r.
 • 26 maja 2023 r.
 • 30 czerwca 2023 r.
 • 28 lipca 2023 r.
 • 25 sierpnia 2023 r.
 • 29 września 2023 r.
 • 27 października 2023 r.
 • 24 listopada 2023 r.
 • 15 grudnnia 2023 r.
Skip to content