Termomodernizacja budynków

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski”

Opis: Celami projektu są: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery z budynków użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej gmin Pleśna, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Liderem projektu jest Gmina Pleśna. Zakres modernizacji każdego z budynków wyznacza audyt energetyczny opracowany zgodnie z metodyką. Prace obejmują m.in. wymianę instalacji c. o., modernizację kotłowni gazowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, docieplenie stropów i dachów, wymianę źródeł światła na świetlówki energooszczędne.

Modernizowane budynki to:

  • szkoły podstawowe w Świebodzinie, Janowicach, Lichwinie, Lubince, Szczepanowicach,

  • Dom Kultury w Janowicach,

  • OSP w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Kołkówce,

  • OSP w Zborowicach i Bruśniku

  • Budynek wielofunkcyjny w Kąśnej Górnej,

  • Przedszkole Publiczne w Zborowicach.

Poprawa efektywności energetycznej na poziomie projektu wyniesie 61,85%. Zastosowane zostaną obowiązkowe urządzenia służące do rozliczania ciepła. W audytach przewidziano zastosowanie urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (termostaty) lub regulatorów różnicy ciśnień (zawory podpionowe).

Okres realizacji: 30.10.2015-30.10.2018

Wartość projektu: 4 309 170,78 zł

Dofinansowanie: 2 309 927,01 zł (55,89 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr )

Skip to content