”Umiem pływać” w klasie III

Pod tym hasłem rozpoczęła się realizacja „Programu powszechnej nauki pływania” dzięki dofinansowaniu Ministra Sportu i Turystyki oraz środków własnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie ma na celu także zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
W programie biorą udział uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy. Dzieci pod opieką nauczycieli od marca do końca maja 2019r raz w tygodniu na Krytej Pływalni Fala w Gorlicach nabywają i doskonalą umiejętności pływania pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Zostali zapoznani również z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Na zakończenie Programu dzieciom zostanie przeprowadzony sprawdzian na stopień pod nazwą „Rybka”, „Foka” „Nurek” i „Delfinek”.

Skip to content