Urząd Stanu Cywilnego

A. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

A1. Pełnomocnictwo

B. Zgłoszenie urodzenia dziecka

B1. Pełnomocnictwo

C. Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze sutkiem cywilno-prawnym

C1.Zawarcie związku w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

C2. Procedura – zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

C3. Wniosek o ślub poza lokalem USC

C4. Protokół przyjęcia oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa

D. Zgłoszenie zgonu

E. Procedura – przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

E1. Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie

E2. Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego

E3. Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zgon

E4. Pełnomocnictwo

F. Procedura – rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i zostały tam zarejestrowane

F1. Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie

F2. Wniosek w sprawie rejestracji małżeństwa, które zostało zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w państwie zawarcia małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

F3. Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego dokumentu potwierdzającego zgon

G. Procedura  – odtworzenia treści aktów stanu cywilnego

G1. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie

G2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego

G3. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zgon

G4. Pełnomocnictwo

G5. Oświadczenie

H. Procedura – oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

H1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

H2. Wniosek o wydani zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

H3. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nazwisku dziecka

I. Procedura – powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej

I1. Wniosek o przyjęcie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

J. Procedura zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od urodzenia

J1. Wniosek o zmianę imienia dla dziecka (6 mies.)

K. Procedura przyjęcia oświadczenia o nazwisku dla pierwszego dziecka

K1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka

L. Procedura – uzupełnienie aktów stanu cywilnego

L.1. Wniosek o uzupełnienie aktu

L.2. Pełnomocnictwo uzupełnienie i sprostowanie

Ł. Procedura – prostowanie aktów stanu cywilnego

Ł.1. Sprostowanie wniosek

Ł2. Pełnomocnictwo

M. Procedura uzyskania zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

M.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim

N. Procedura wydania zaświadczenia o przyjętych sakramentach

N. 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych przypiskach

O. Procedura uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym

O.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

P. Procedura zmiany imienia- nazwiska

P.1. Wniosek o zmianę imienia – nazwiska

P.2. Pełnomocnictwo do zmiany imiona – nazwiska

R. Procedura – wydawanie standardowego formularza wielojęzycznego

R.1. Wniosek o formularz wielojęzyczny

Skip to content