Usuwanie Azbestu

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski uprzejmie informuje, że gmina pozyskała dofinansowanie na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym do końca sierpnia zaprasza wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych, aby wpisali się na listę.

Pierwszeństwo w  naborze mają osoby, które już zgłosiły chęć wywozu i utylizacji wyrobów azbestowych zalegających na ich nieruchomościach i są wpisane na listę osób oczekujących prowadzoną w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Działania związane z „usuwaniem azbestu” obejmują: demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór, zbieranie wyrobów już zdemontowanych, oraz ich transport i unieszkodliwienie.

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, a która jest właścicielem budynku lub działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Więcej informacji: pok. 3 w Urzędzie Gminy, tel. 14-65-35-527.

Skip to content