USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, iż mieszkańcy naszej gminy mogą liczyć na bezpłatny demontaż około 60 dachów pokrytych azbestem oraz na odbiór azbestu złożonego w pryzmach z około 48 gospodarstw.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do realizacji projektu pn. „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”, którego liderem jest Gmina Ryglice. Umowa z wykonawcą (Jednostka Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie) została już podpisana.

W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 mln 443 tys. zł., z czego na teren Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczono 493 727,75 zł. Poziom dofinansowania to 85% kosztów zadania, natomiast pozostała część opłacona zostanie ze środków należących do budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Osoby fizyczne zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pokój nr 3) lub telefonicznie pod nr 14-65-35-527. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pryzm, obecnie prowadzona jest już lista rezerwowa, w przypadku demontażu nadal przyjmowane są zgłoszenia.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content