Utrzymanie dróg

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Drogi wojewódzkie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5a

Tel.  14 621 98 43

fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432

Dyrektor PZD Leszek Łatka: 14 674 12 30

Drogi gminne:

teren sołectwa  Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 14 65 32 418

teren sołectwa Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Rzepiennika Strzyżewskiego Grażyna Pierz 14 65 30 124

pozostały obszar gminy – inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

Skip to content