UZUPEŁNIAJĄCY nabór do XII edycji projektu „Wyjdź na Plus

Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

•             PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,

•             Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
i predyspozycji uczestników,

•             Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,

•             Nabycie nowych umiejętności zawodowych,

•             Indywidualne doradztwo zawodowe.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto iść na staż?

Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń
i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi  zdobyć  doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Większość  firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405; 
533 442 199 oraz poprzez e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl.

Skip to content