W dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy w Rzepiennik Strzyżewskim będzie nieczynny

W związku z przypadającym w sobotę dniem1 stycznia, który ustawowo jest dniem wolnym od pracy. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wyznaczył dzień 7 stycznia 2022 r. – dniem wolnym od pracy w urzędzie

Rejestracja zgonów:

tel. 692-495-240

 Podstawa prawna

Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043, 2245 i z 2020 r. poz. 1495).

Skip to content