Wnioski o świadczenia wychowawcze (500+)

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy (od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, a także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że również od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Okresy zasiłkowe
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku w okresie od dnia 1 września do 30 września spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października, przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

Skip to content