Wręczenie przez Wojewodę Małopolskiego promesy

W dniu 28 lutego otrzymaliśmy z rąk Pana Wicewojewody Józefa Gawrona promesę przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki przyznanym środkom wyremontowane zostaną 3 odcinki dróg uprzednio zweryfikowane przez służby Pana Wojewody. Będą to drogi w Olszynach, Rzepienniku Biskupim i Turzy. Panu Wojewodzie serdecznie dziękujemy za przekazaną promesę.

Skip to content