Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia obejmującej sale gimnastyczną w obrębie Olszyny

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do:

Przeznaczanie Położenie nieruchomości Numer działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia Opis nieruchomości Termin zagospodarowania
Użyczenia Olszyny 810 TR2T/00089502/9 288 m² Sala gimnastyczna Od dnia podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 29 listopada 2019 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 29 listopada 2019 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 29 listopada 2019 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content