Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2021 r.  poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Adsum, REGON 361548959

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje powierzchnię nieruchomości pod budowę placu zabaw przy przedszkolu w Rzepienniku Biskupim na działkach numer 64/1 i 64/2, objętych księgą wieczystą  o numerze TR2T/00052796/8.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Rzepienniku Biskupim na działkach 64/1, 64/2 opracowanym w listopadzie 2021 r. przez Biuro Projektów i usług Geodezyjnych Inwestprojket -Tarnów Spółka z o.o. 

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres dziesięcu lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 20 stycznia 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 20 stycznia 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 20 stycznia 2022 roku.

                                                                                  Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content