Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do użyczenia obejmującego część działki 2022 położonej w miejscowości Rzepiennik Biskupi

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do użyczenia :

PrzeznaczaniePołożenie nieruchomościNumer działkiNumer księgi wieczystejPowierzchniaOpis nieruchomościTermin zagospodarowania
UżyczenieRzepiennik BiskupiCzęść działkinumer2022TR2T/00213675/14 m2Powierzchnia 4m2 zajęta na montaż wiaty z tablicą informacyjnąOd dnia podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 23 czerwca 2020 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 23 czerwca 2020 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 23 czerwca 2020 roku

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content