Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych do najmu oraz użyczenia.

PrzeznaczaniePołożenie nieruchomościNumer działkiNumer księgi wieczystejPowierzchniaOpis nieruchomościTermin zagospodarowania   Wysokość opłat
NajemRzepiennik Strzyżewski1174/9TR2T/00086732/951.19 m kwlokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku 396 w Rzepienniku Strzyżewskim składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienkiOd dnia podpisania umowyZgodnie z zarządzeniem nr 20/2012
UżyczenieRzepiennik Strzyżewski2015TR2T/00072481/328.00 m kwlokal użytkowy usytuowany na parterze budynku 368 w Rzepienniku Strzyżewskim składający się z 1 pokoju, zaplecza kuchennego, łazienkiOd dnia podpisania umowyNie dotyczy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 21 stycznia 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 21 stycznia 2021 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 21 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content