Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych do:

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 28 stycznia 2019 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 28 stycznia 2019 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28 stycznia 2019 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content